Catedra de matematică a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi vă invită să participaţi la

Site-ul catedrei de matematică a Colegiului Național Vasile Alecsandri Galați

 

Ştiri (ultima actualizare 20.01.2020):

 

o   New. A fost schimbată data de desfășurare a etapei locale a Olimpiadei de Matematică! Prin urmare, etapa locală a Olimpiadei de Matematică, in județul Galați, se va desfășura duminică, 16 februarie 2020. Pentru mai multe informații consultați adresele de la ISJ Galați:

-       adresa pentru școlile din municipiul Galați

-       adresa pentru școlile din JUDEȚUL Galați (20 ianuarie 2020)

 

o   Pentru a consulta informațiile primite de la ISJ Galați privind Olimpiada de Matematică 2020 faceți click aici. (10 decembrie 2019)

Regulamentul specific al olimpiadei de matematică. (10 decembrie 2019)

 

o   Pentru a consulta subiectele și baremele de la Concursul Interjudețean de Matematică Petru Moroșan–Trident desfășurat pe 07 decembrie 2019 la Brăila faceți click aici.

(07 decembrie 2019, ora 15:30)

 

Concursul Cristian S. Calude, ediția a XX-a

 

o   La fiecare clasă bugetul pentru premii este de cel mult 1050 lei. Dacă elevii in clasament sunt departajați structura premiilor este următoarea: un premiul I (200 lei), două premii II (150 lei), premiul Matei Paraschiv Pashalidis (150 lei), două premii III (100 lei) și două premii SSMR (100 lei). In plus, fiecare mențiune este premiată cu 50 lei. (02 noiembrie 2019, ora 17:05)

 

o   Rezultatele finale la concursul pentru clasele 7-12:

-       Clasa a 12-a (02 noiembrie 2019, ora 17:05)

-       Clasa a 11-a (02 noiembrie 2019, ora 17:45)

-       Clasa a 10-a (02 noiembrie 2019, ora 18:35)

-       Clasa a 9-a (02 noiembrie 2019, ora 18:35)

-       Clasa a 8-a (02 noiembrie 2019, ora 18:35)

-       Clasa a 7-a (02 noiembrie 2019, ora 18:35)

 

 

o   Rezultatele inițiale la concursul pentru clasele 7-12:

-        Clasa a 11-a (afișat in școală pe 02 noiembrie 2019, ora 16:01, iar pe internet la ora 16:08)

-        Clasa a 12-a (afișat in școală pe 02 noiembrie 2019, ora 16:00, iar pe internet la ora 16:08)

-        Clasa a 10-a (afișat in școală pe 02 noiembrie 2019, ora 16:01, iar pe internet la ora 16:24)

-        Clasa a 8-a (afișat in școală pe 02 noiembrie 2019, ora 16:22, iar pe internet la ora 16:24)

-        Clasa a 9-a (afișat pe internet la ora 17:44)

-        Clasa a 7-a (afișat pe internet la ora 17:44)

 

 

 

 

Contestațiile se depun la secretariatul școlii timp de 30 minute de la afișarea in școală.

 

o   Subiectele, soluțiile și baremele de la concursul pentru clasele 7-12 din 02 noiembrie 2019:

Clasa

Subiect

Soluții

Barem

Clasa a 7-a

Subiect 7

Soluții 7

Barem 7

Clasa a 8-a

Subiect 8

Soluții 8

Barem 8

Clasa a 9-a

Subiect 9

Soluții 9

Barem 9

Clasa a 10-a

Subiect 10

Soluții 10

Barem 10

Clasa a 11-a

Subiect 11

Soluții 11

Barem 11

Clasa a 12-a

Subiect 12

Soluții 12

Barem 12

(02 noiembrie 2019, ora 13:50)

 

o   Repartizarea in sălile de concurs:

-       Clasa a 7-a

-       Clasa a 8-a

-       Clasa a 9-a

-       Clasa a 10-a

-       Clasa a 11-a

-       Clasa a 12-a

 

Omisiunile, eventualele greșeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori in dimineața concursului.

In cazul că există elevi care au fost omiși in liste ei trebuie să se prezinte la secretariatul CNVA pentru a fi repartizați intr-o sală de concurs.

 

Programul concursului din data de 02 noiembrie 2019 este următorul:

-       Sambătă, 02 noiembrie 2019, intre orele 10:00-12:30 va avea loc proba individuală

-       Sambătă, 02 noiembrie 2019, incepand cu ora 16:00 se vor afișa rezultatele inițiale

Contestațiile se depun timp de 30 de minute de afișarea in școală.

-       Sambătă, 02 noiembrie 2019, incepand cu ora 16:30 se vor rezolva contestațiile

Contestațiile se rezolvă imediat după expirarea timpului de depunere a lor

-       Sambătă, 02 noiembrie 2019, de la ora 18:00 va avea loc festivitatea de premiere

 

Elevii se vor prezenta la concurs cu 30-45 minute inainte de inceperea probei avand asupra lor carnetul de elev sau un act de identitate. (01 noiembrie 2019)

 

o   Urmează secțiunea pentru clasele 7-12 din 02 noiembrie 2019

Programa de concurs (20 octombrie 2019)

 

o   Rezultatele la clasele 4, 5 și 6, secțiunea din 19 octombrie 2019

Ciclul primar (clasa a 4-a)

Rezultate 4

Clasa a 5-a

Rezultate 5

Clasa a 6-a

Rezultate 6

(19 octombrie 2019, ora 18:00)

 

o   Subiectele și răspunsurile

 

Clasa a 4-a

Subiect 4 de tip A

Răspunsurile la subiectul 4 de tip A

Clasa a 4-a

Subiect 4 de tip B

Răspunsurile la subiectul 4 de tip B

Clasa a 5-a

Subiect 5 de tip A

Răspunsurile la subiectul 5 de tip A

Clasa a 5-a

Subiect 5 de tip B

Răspunsurile la subiectul 5 de tip B

Clasa a 6-a

Subiect 6 de tip A

Răspunsurile la subiectul 6 de tip A

Clasa a 6-a

Subiect 6 de tip B

Răspunsurile la subiectul 6 de tip B

(19 octombrie 2019, ora 12:25)

o   Repartizarea in sălile de concurs:

-       Clasa a 4-a

-       Clasa a 5-a

-       Clasa a 6-a

 

Omisiunile, eventualele greșeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori in dimineața concursului.

In cazul că există elevi care au fost omiși in liste ei trebuie să se prezinte la secretariatul CNVA pentru a fi repartizați intr-o sală de concurs.

 

Programul concursului din data de 19 octombrie 2019 este următorul:

- intre orele 10:00 - 11:10 va avea loc proba pentru elevii din ciclul primar (clasa a IV-a)

- intre orele 10:00 - 12:10 va avea loc proba pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a

 

Elevii se vor prezenta la concurs cu 30-45 minute inainte de inceperea probei avand asupra lor carnetul de elev sau un act de identitate. (18 octombrie 2019)

 

Ciclul primar

 

Data concursului: 19 octombrie 2019, orele 10:00 - 11:10

Festivitatea de premiere: 19 octombrie, ora 17:30

Se fac inscrieri pană pe 17 octombrie 2019 , la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA.

Cei care se inscriu individual completează cererea tip de la secretariatul colegiului (sau de pe www.mategl.com). Pentru elevii din județul Galați, numărul de elevi inscriși nu este limitat, pentru cei din alte județe, numărul de elevi este precizat in invitație.

 

 

Clasele V-VI

 

Data concursului: 19 octombrie 2019, orele 10:00 -12:10

Festivitatea de premiere: 19 octombrie, ora 17:30

Se fac inscrieri pană pe 17 octombrie 2019, la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA.

Pentru toate școlile invitate, numărul de elevi inscrişi la concurs este limitat.

Dacă un elev cu rezultate bune la concursurile de matematică din anul şcolar 2018-2019 (dovedite prin copii ale diplomelor obținute) studiază la o şcoală care nu a primit invitaţie, atunci el poate fi inscris la concurs de şcoala la care invaţă  printr-o adresă semnată de directorul şcolii şi de şeful catedrei de matematică, adresă in care se va preciza, pentru fiecare elev, numele şi prenumele, anul de studiu (clasa), numele profesorului de clasă şi cel mai bun rezultat obţinut in anul anterior.

Elevii care studiază la școlile care au primit invitație nu se pot inscrie individual. Organizatorii concursului iși rezervă dreptul de a selecta elevii care se inscriu individual.

 

 

Clasele VII-XII

 

 

Data concursului: 02 noiembrie 2019, orele 10:00 -12:30

Festivitatea de premiere: 02 noiembrie 2019, ora 19:00

Se fac inscrieri pană pe 29 octombrie 2019, la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com sau la secretariatul CNVA.

Pentru toate școlile invitate, numărul de elevi inscrişi la concurs este limitat.

Dacă un elev cu rezultate bune la concursurile de matematică din anul şcolar 2018-2019 (dovedite prin copii ale diplomelor obținute) studiază la o şcoală care nu a primit invitaţie, atunci el poate fi inscris la concurs de şcoala la care invaţă  printr-o adresă semnată de directorul şcolii şi de şeful catedrei de matematică, adresă in care se va preciza, pentru fiecare elev, numele şi prenumele, anul de studiu (clasa), numele profesorului de clasă şi cel mai bun rezultat obţinut in anul anterior.

Elevii care studiază la școlile care au primit invitație nu se pot inscrie individual. Organizatorii concursului iși rezervă dreptul de a selecta elevii care se inscriu individual. (28 septembrie 2019)

 

o   Rezultatele de la contestații și rezultatele finale de la examenul de admitere in clasa a 5-a la CNVA din 08-09 iunie 2019.

Rezultatele de la contestații (pe obiecte)

Rezultatele finale ale elevilor care au depus contestație.

Rezultatele finale (toți elevii)

Componența claselor 5A și 5B. (12 iunie 2019)

 

o   New. Rezultatele inițiale date la examenul de admitere in clasa a 5-a la CNVA din 08-09 iunie 2019: click aici. (09 iunie 2019, ora 14: 50)

 

o   New. Subiectele date la examenul de admitere in clasa a 5-a la CNVA din 08 iunie 2019 la limba engleză:

-       Subiecte

-       Răspunsuri (09 iunie 2019, ora 14:50)

 

o   New. Subiectele date la examenul de admitere in clasa a 5-a la CNVA din 08 iunie 2019:

Limba romană

Subiecte

Barem

 

Subiecte matematică:

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Barem varianta 1

In urma tragerii la sorți, atat la limba romană, cat și la matematică a fost extrasă varianta 1 ca subiect de examen (05 iunie 2019, ora 13: 40)

 

o   Prezentăm soluțiile complete de la testele de matematică 13, 16, 19 și 21 din cartea cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA, ediția 2019, a apărută pe data de 04 mai 2019, soluții prezentate de profesorul Romeo Zamfir:

-       Soluțiile problemelor de la testul nr. 13

-       Soluțiile problemelor de la testul nr. 16

-       Soluțiile problemelor de la testul nr. 19

-       Soluțiile problemelor de la testul nr. 21

-       Soluțiile problemelor de la testul nr. 24

(05 iunie 2019)

 

o   Pentru a consulta erata la cartea cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA, ediția 2019, a apărută pe data de 04 mai 2019 faceți click aici. (31 mai 2019)

o   Răspunsurile la testele de matematică din cartea cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA, ediția 2019, a apărută pe data de 04 mai 2019:

-       Răspunsuri la testele 1-5 (Mariana Coadă)

-       Răspunsuri la testele 6-10 (Laura Georgescu)

-       Răspunsuri la testele 11-15 (Veronica Grigore)

-       Răspunsuri la testele 16-20 (Mihai Dragoș Totolici)

-       Răspunsuri la testele 21-25 (Romeo Zamfir) (31 mai 2019)

 

o   Cartea cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA, ediția 2019, a apărut pe data de 04 mai 2019. Cartea conține 51 de teste (28 matematică +18 romană+5 engleză), are 146 pagini și costă 25 lei. Avand in vedere că acum este week-end cartea va putea fi achiziționată incepand de luni, 06 mai 2019, după ora 10:00, de la secretariatul CNVA. (04 mai 2019)

 

o   Cartea conține 28 de teste de matematică (25 de teste propuse de profesorii Mariana Coadă, Laura Georgescu, Veronica Grigore, Mihai Dragoș Totolici și Romeo Zamfir + cele 3 variante date la examenul din 2018), 18 teste de limba romană și 5 teste de limba engleză. Dacă doriți să consultați o prezentare a cărții care va apărea la inceputul lunii mai faceți click aici. (27 aprilie 2019)

 

o   Cartea cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA, ediția 2019, va apărea la inceputul lunii mai. Cartea conține 28 de teste de matematică (25 de teste propuse de profesorii Mariana Coadă, Laura Georgescu, Veronica Grigore, Mihai Dragoș Totolici și Romeo Zamfir + cele 3 variante date la examenul din 2018), 18 teste de limba romană și 5 teste de limba engleză. Dacă doriți să consultați o prezentare a cărții care va apărea la inceputul lunii mai faceți click aici.  (27 aprilie 2019)

 

o   Cărțile cu testele de competență pentru admiterea in clasa a 5-a la CNVA din perioada 2013-2018 sunt valabile și la examenul de admitere din acest an, deoarece structura testului de admitere nu se schimbă. Cărțile cu testele de competență pentru admiterea în clasa a 5-a la CNVA din anii 2015 și 2016 conțin și rezolvările testelor de matematică. Mai jos găsiți link-urle pentru a le descărca de site:

§  Cartea de teste de competență din 2018

§  Cartea de teste de competență din 2017

§  Cartea de teste de competență din 2016

§  Cartea de teste de competență din 2015

§  Cartea de teste de competență din 2014

§  Cartea de teste de competență din 2013 (27 aprilie 2019)

o Elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de Matematică:

-       Clasa a 5-a

-       Clasa a 6-a

-       Clasa a 7-a

-       Clasa a 8-a

-       Clasa a 9-a

-       Clasa a 10-a

-       Clasa a 11-a

-       Clasa a 12-a

-       Clasament national (toate clasele) format xcel

(29 martie 2019, ora 22:00)

 

 

o Rezultatele finale din județul Galați de la etapa județeană din 16 martie 2019:

-       Rezultate finale la OJM

-       Rezultate finale la Concursul Adolf Haimovici

 (19 martie 2019, ora 18:10)

 

o Rezultatele inițiale din județul Galați de la etapa județeană din 16 martie 2019:

-       Rezultate inițiale la OJM

-       Rezultate inițiale la Concursul Adolf Haimovici

-       Anunț privind contestațiile.

(16 martie 2019, ora 20:18)

 

 

o Subiectele și baremele de la etapa județeană din 16 martie 2019:

-       Olimpiada de Matematică

-       Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici

(16 martie 2019, ora 18:20)

 

o Repartizarea elevilor in sălile de clasă la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică:

-       Repartizarea elevilor participanți la Olimpiada de Matematică

-       Repartizarea elevilor de la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici

 

Etapa județeană de la Olimpiada de Matematică și de la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici va avea loc la Școala Gimnazială nr. 11 Mihail Sadoveanu din Galați, str. Mihail Sadoveanu, nr. 12. Elevii vor avea la ei cartea de identitate și/sau carnetul de elev și vor fi prezenți in sălile de concurs cel tarziu la ora 09:30, iar proba de concurs va incepe la ora 10:00. (15 martie 2019, ora 14:15)

 

o Dacă doriți să consultați criteriile de calificare la etapa națională a ONM faceți click aici. (13 martie 2019)

 

o  Rezultate finale OLM 2019, municipiul Galați: click aici.(26 februarie 2019, ora 17:40)

 

o Rezultate inițiale OLM 2019, municipiul Galați: click aici. Pentru informații privind eventualele contestații faceți click aici. (24 februarie 2019, ora 19:00)

 

o Prezentăm mai jos subiectele, rezolvările şi baremele date spre rezolvare elevilor la etapa locală in municipiul Galați a Olimpiadei de Matematică din 24 februarie 2018: Click aici.

(24  februarie 2018, subiecte & bareme la ora 18:40 )

 

·      New. In municipiul Galați, etapa locală a Olimpiadei de Matematică va avea loc pe data de 24 februarie 2019 la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna Galați. Precizăm că:

Intrarea elevilor in săli se face in intervalul 08:00 - 08:30

Concursul incepe la ora 09:00

Elevii trebuie să aibă la ei carnetul de elev sau cartea de identitate

Toți elevii vor depune la sala de bagaje telefoanele mobile și materialele informative privind rezolvarea subiuectelor (articolul 36 din Metodologie).

 

New. Pentru a consulta repartiția elevilor in sălile concurs faceți click aici. (22 februarie 2018)

 

·      New. Dacă doriți să consultați criteriile privind calificarea elevilor din municipiul Galați la Olimpiada de Matematică, etapa județeană, ediția 2019, faceți click aici. (20 februarie 2019)

·      Data de desfășurare a etapei locale a Olimpiadei de Matematică (OM) in județul Galați a fost modificată. Prin urmare, in județul Galați, etapa locală a OM va avea loc duminică, 24 februarie 2019.

-       Adresa ISJ Galați pentru toate școlile din județul Galați

-       Adresa ISJ Galați pentru școlile din municipiul Galați

-       Regulamentul Olimpiadei de Matematică

-       Programa olimpiadei de matematică la clasa a 6-a

-       Programa olimpiadei de matematică la clasele 5, 7 și 8

-       Programa olimpiadei de matematică la clasele 9-12 (6 februarie 2019)

 

·      Subiectele de la etapa locală a Olimpiadei de Matematică in județul Galați din anii anteriori: 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 (18 ianuarie 2019)

·       

·      Pentru a consulta documentele transmise de ISJ Galați pentru etapa locală a Olimpiadei de Matematică din 16 februarie 2019 faceți click aici. (16 ianuarie 2019)

 

·      Pentru a consulta subiectele și soluțiile de la Concursul Interjudețean de Matematică PETRU MOROȘAN – TRIDENT faceți click aici. (08 decembrie 2018)

Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude, ediția a XIX-a, secțiunea pentru clasele 7-12

·      New. Rezultate finale:

Rezultate finale

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

(10 noiembrie 2018, ora 19:05)

 

·      New. Rezultate inițiale:

Rezultate inițiale

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

Ora

17:15

17:27

17:40

17:52 corectat

16:40

16:30

16:30

·       

·      Prezentăm mai jos subiectele date spre rezolvare elevilor la concurs, rezolvările şi baremele:

 

Subiecte

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvări

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Bareme

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (10 noiembrie 2018, ora 18:05)

 

·      New. Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude, ediția a XIX-a, secțiunea pentru clasele 7-12 va avea loc pe 10 noiembrie 2018, de la ora 10:00. Concurenții vor avea la dispoziție 2 ore și 30 minute pentru rezolvarea subiectelor. (09 noiembrie 2018)

·       

 

·      New. Pentru a consulta repartizarea elevilor în sălile de concurs faceți click aici. Eventualele greșeli și omisiuni vor fi rezolvate de comisia de organizare în dimineața concursului. Elevii (concurenții) trebuie să se prezinte la sediul Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din Galați sâmbătă, 10 noiembrie 2018, cel târziu la ora 09:30 și aibă la ei un act de identitate (carnet de elev, carte de identitate sau pașaport).(09 noiembrie 2018)

 

o   Bugetul de premiere pentru Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude, ediția a XIX-a, este de 8100 lei, cate 900 lei la fiecare nivel. Ne propunem să acordăm un premiu I cu valoarea de 200 lei, două premii II cu valoarea de 150 lei fiecare, două premii III cu valoarea de 100 lei fiecare și două premii SSMR cu valoarea de 100 lei fiecare. Precizăm că premiile SSMR se acordă numai elevilor ce studiază la o școală din județul Galați.

(22 octombrie 2018)

 

o   La secțiunea pentru clasele 7-12 ultima zi de inscriere la concurs este vineri, 02 noiembrie 2018.

(22 octombrie 2018)

 

o   Pentru studia programa de concurs faceți click aici.

(22 octombrie 2018)

 

o   Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude, ediția a XIX-a

 

La clasa a IV-a (ciclul primar) problemele au fost selectate de profesoara Veronica Grigore:

subiect de tip A-----------Răspunsuri A

subiect de tip B-----------Răspunsuri B

 

La clasa a V-a problemele au fost selectate de profesoara Mariana Coadă:

subiect de tip A-----------Răspunsuri A

subiect de tip B-----------Răspunsuri B

 

La clasa a VI-a problemele au fost selectate de profesorul Mihai Dragoș Totolici:

subiect de tip A-----------Răspunsuri A

subiect de tip B-----------Răspunsuri B

(20 octombrie 2018, ora 15:20)

 

o   Rezultate finale:

Clasa 4 ok

Clasa 5

Clasa 6

(20 octombrie 2018, ora 20:25)

 

 

o   Repartizarea in salile de concurs:

Clasa 4

Clasa 5

Clasa 6

(19 octombrie 2018, ora 22:45)

 

o   Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude, ediția a 19-a va avea loc pe 20 octombrie 2018 (clasele 4, 5 și 6) și pe 10 noiembrie 2018 (clasele 7-12).

La clasa a 4-a se poate inscrie orice elev care dorește să participe la concurs, iar la clasele a 5-a și a 6-a participarea este pe bază de invitație. Inscrierele la concurs se fac la secretariatul CNVA sau la adresa de mail concurs.calude@gmail.com astfel:

-       pană pe data de 18 octombrie 2018 la clasa a 4-a

-       pană pe 14 octombrie 2018 la clasele a 5-a și a 6-a.

 

Regulamentele concursului:

 

-       regulamentul pentru ciclul primar

-       regulamentul pentru clasele a 5-a și a 6-a

-       regulamentul pentru clasele 7-12

-       fișa de inscriere la concurs pentru ciclul primar

 

Programul concursului din 20 octombrie:

 

-       Intre orele 09:00 și 10:10 va avea loc proba pentru ciclul primar

-       Intre orele 11:00 și 13:10 va avea  loc proba pentru clasele a 5-a și a 6-a

-       La ora 17:30 va avea loc festivitatea de premiere in amfiteatrul colegiului.

 

o   Subiectele concursului din anii anteriori:

 

Concursuri interjudeţene :

-       « Cristian Calude » : : 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2017-echipe

 

Subiecte pentru ciclul primar

modele de probleme pentru subiectul de la ciclul primar

subiectul dat la concursul din octombrie 2012

subiectul dat la concursul din 19 octombrie 2013

subiectul dat la concursul din 18 octombrie 2014

subiectul dat la concursul din 24 octombrie 2015

subiectul dat la concursul din 29 octombrie 2016

subiectul dat la concursul din 21 octombrie 2017

 

Revenim cu amănunte in scurt timp. (11 octombrie 2018)

 

Pentru a consulta documente importante de la ISJ Galati pentru profesorii de matematica din judetul Galati faceti click aici. (15 septembrie 2018)

 

Pentru ultimele concursuri ataşate pe acest site faceţi click pe butonul Download

o  New. Subiectele, soluțiile și rezultatele de la Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude:

-       proba individuală clasele 4-12

-       proba pe echipe, clasele 5-12

(02 decembrie 2017)

 

o   Pentru a consulta rezultatele finale de la Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude din 04 noiembrie 2017 faceți click aici. (04 noiembrie 2017, ora 20:40)

 

o   Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude se adresează elevilor din clasele 4-12 (9 nivele). Bugetul de premiere al concursului este de 900 lei pe nivel (clasă), adică cel puţin 8100 lei pentru tot concursul. Dacă clasamentul ne va permite se va acorda la fiecare nivel (clasă) 7 premii, astfel: un premiu I in valoare de 200 lei, două premii II in valoare de 150 lei fiecare, două premii III in valoare de 100 lei fiecare, două premii SSMR in valoare de 100 lei fiecare (premiile SSMR se acordă numai elevilor care sunt inmatriculaţi in anul şcolar 2016-2017 la o şcoala din judeţul Galati).  (19 octombrie 2017, ora 20:50)

 

o   Rezultatele  înainte de contestaţii de la Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude din 04 noiembrie 2017:

         

 

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clase 11

Clasa 12

Ora afişării în şcoală

  18:25

17:07

17:56

17:01

17:10

16:40

(04 noiembrie 2017, ora 16:44)

 

 

o   Prezentăm mai jos subiectele date spre rezolvare elevilor la Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude din 04 noiembrie 2017 , rezolvările şi baremele:

 

Subiecte

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvări

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Bareme

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

                        (04 noiembrie 2017, ora 16:55)

 

o   Dacă doriți să consultați regulamentul Concursului Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude din 04 noiembrie 2017, secțiunea pentru clasele 7-12 faceți click aici.   (03 noiembrie 2017)

           

o   Datorită unor omisiuni repartizarea elevilor in sălile de concurs a fost refăcută. Repartizarea in sălile de concurs a elevilor ce participă la Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude din 04 noiembrie 2017, clasele 7-12:

-       listă generală

-       lista pe săli de clasă

      Omisiunile, eventualele greşeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori în dimineaţa concursului (03 noiembrie 2017, ultima actualizare la ora 16:00)

 

o   Concursul Interjudețean de Matematică ”Cristian S. Calude”, ediția a XVIII-a

 

Clasa a IV-a

 

Clasa a V-a

 

Clasa a VI-a

(21 octombrie 2017, ora 17:10)

 

 

o   Concursul Interjudețean de Matematică ”Cristian S. Calude”, ediția a XVIII-a

 

Subiectele răspunsurile la clasa a IV-a

 

Subiect de tip 4A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 4A

Subiect de tip 4B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 4B

 

Subiectele răspunsurile la clasa a V-a

 

Subiect de tip 5A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 5A

Subiect de tip 5B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 5B

 

Subiectele răspunsurile la clasa a VI-a

 

Subiect de tip 6A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 6A

Subiect de tip 6B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 6B  (21 octombrie 2017, clasele 5 și 6 la ora 12:30, iar clasa a 4-a la ora 15:00)

 

 

o   Repartizarea in sălile de concurs a elevilor ce participă la Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude, clasele 4, 5 şi 6:

repartizarea in sălile de concurs la ciclul primar (clasa a IV-a)                                                

repartizarea in sălile de concurs la clasa a V-a

repartizarea in sălile de concurs la clasa a VI-a

 

Omisiunile, eventualele greşeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori in dimineaţa concursului.

 

Programul concursului pentru data de 21 octombrie 2017 este următorul:

------ intre orele 09:00 - 11:10 va avea loc proba pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a

------ intre orele 12:00 - 13:10 va avea loc proba pentru elevii din ciclul primar (clasa a IV-a)

 

Elevii se vor prezenta la concurs cu 30-45 minute inainte de inceperea probei avand asupra lor carnetul de elev. (19 octombrie 2017, ora 20:50)

 

o   Pentru participanții la Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude care au nevoie de cazare vă aducem la cunoștință oferta de la Hotel Danube Stars și Hotel Centrum.  (10 octombrie 2017)

 

o   Pentru a consulta:

- Regulametul de la secțiunea pentru ciclu primar faceți click aici.

- Regulamentul de la secțiunea pentru elevii din clasele a 5-a și a 6-a faceți click aici.

- Modalitatea de inscriere la concurs faceți click aici.

- Programul concursului faceți click aici.

- Programa de concurs faceți click aici.

- Oferta de cazare de la Hotel Danube Stars și Hotel Centrum. (10 octombrie 2017)

 

o    Concursul Interjudețean de Matematică Cristian S. Calude de va desfășura astfel:

     Secțiunea pentru clasele 4-5-6 pe data de 21 octombrie 2017

     Secțiunea pentru clasele 7-12 pe data de 04 noiembrie 2017  (02 octombrie 2017)

 

o   Materiale de la inspectoratul școlar:

                            Olimpiada de Matematică 2018

                            Machete statistici de trimis la ISJ Galați

                            Cercul pedagogic    (02 octombrie 2017)

 

Modalitatea de înscriere la concurs

 

Secţiunea pentru elevii din ciclul primar (clasa a 4-a)

                                          din 21.10.2017

 

Perioada de înscriere la concurs este: 09-17 octombrie 2017

 

o   Elevii alte județe se pot înscrie individual la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi (CNVA) sau se scanează formularul de înscriere individual şi se trimite prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com

 

o   Unităţile de învăţământ din Galați sau din alte județe pot trimite la secretariatul CNVA sau la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com tabele cu elevii pe care doresc sa-i înscrie la concurs (formularul de înscriere în grup).

 

Notă. La secțiunea pentru ciclul primar numărul de elevi pe care-l poate înscrie o școală din județul Galați sau din alt județ este nelimitat.

 

 

Secţiunea pentru elevii din clasele a 5-a şi a 6-a

                                          din 21.10.2017

 

         Perioada de înscriere la concurs este: 09-17 octombrie 2017

 

Elevii din judeţul Galaţi pot fi înscrişi numai de unitatea de învăţământ la care studiază folosind formularul de înscriere în grup, iar aceasta trebuie să se încadreze în numărul de locuri alocat.

 

 Pentru elevii din alte judeţe numărul de locuri nu este limitat şi se pot înscrie

-        individual - la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi sau se scanează formularul de înscriere individual şi se trimite prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com

-        în grup - unităţile de învăţământ pot trimite tabele cu elevii pe care doresc sa-i înscrie la concurs (formularul de înscriere în grup) la adresa de e-mail la  concurs.calude@gmail.com

 

Secţiunea pentru elevii din clasele 7-12

                                          din 04.11.2017

 

         Unităţile de învăţământ care au primit invitaţie pot înscrie elevii conform precizărilor din invitaţie.

 

         Elevii cu rezultate foarte bune la etapa judeţeană sau etapa naţională a Olimpiadei de Matematică 2016 se pot înscrie la concurs prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com precizând numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ unde studiază, numele profesorului de la clasă, telefonul părintelui (elevului) şi rezultatul obţinut la Olimpiada de Matematică 2017.

                                                                                                                                                                                   (09 octombrie 2017)

 

o   Un an școlar nou plin de impliniri!  (10 septembrie 2017)

 

o   Repartiţia elevilor în clasa a 9-a (cod 135, clasele a 9-a B, D şi E) la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi:  9B     9D      9E.   (28 iulie 2017)

o    

o   Pentru a consulta rezultatele FINALE de la examenul de admitere în clasa a 5-a de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați faceți click aici.

o   Pentru a consulta componența claselor a 5-a A și a 5-a B de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați faceți click aici.

                                                                                                                               (14 iunie 2017, ora 17:15)

 

o   Pentru a consulta rezultatele inițiale de la examenul de admitere în clasa a 5-a de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați faceți click aici.

 

ANUNȚ

 

Rezultatele finale se vor afișa pe data de 14 iunie 2017, după rezolvarea contestațiilor.

 

Contestațiile se depun luni, 12 iunie 2017, între orele 09:00 și 14:00. Elevii care vor contesta nota inițială la mai multe obiecte trebuie să depună câte o cerere la fiecare obiect.

 

Extras din Regulamentul de organizare:

 

Art. 8 Notele obţinute la testele scrise de la matematică şi de la limba şi literatura română pot fi contestate.

 

Art. 9 Punctajul obţinut la proba scrisă de la limba engleză poate fi contestat, dar punctajul obţinut la proba orală nu poate fi contestat.

 

Art. 10 Dacă un candidat a contestat o notă, atunci nota finală este nota obţinută la contestaţie. Nota modificată prin contestaţie poate fi mai mare sau mai mică decât nota iniţială.

 

                                                                                                          (11 iunie 2017, ora 14:15)

 

o   Subiectele şi baremul de la selecţia elevilor ce vor studia în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi în anul şcolar 2017-2018, desfăşurată pe 10 iunie 2017:

 

Limba şi literatura română:  variantele 1-2-3          barem varianta 1

 

Matematică:   varianta 1        varianta 2       varianta 3      barem varianta 1  

                În urma tragerii la sorți, atât la limba română, cât și la matematică, a fost extrasă varianta 1.

 

Limba engleză:  varianta (se va afișa pe 11 iunie 2017)

                                                                 (10 iunie 2017, ora 13:30)

 

o   Cărțile cu testele de competență pentru admiterea în clasa a 5-a la CNVA din anii 2015 și 2016 conțin și rezolvările testelor de matematică. Mai jos găsiți link-urle pentru a le descărca de site:

§                       Cartea de teste de competență din 2016

§                       Cartea de teste de competență din 2015         

§                       Cartea de teste de competență din 2014

§  :                    Cartea de teste de competență din 2013   

                                                                                (04 iunie 2017)

                    

o   Am corectat câteva răspunsuri care erau greșite (sunt marcate cu albastru) acă doriți să consultați răspunsurile la testele din cartea cu testele de competență propuse în anul 2017 pentru admiterea în clasa a 5-a la CNVA faceți click aici.  (01 iunie 2017 și completată pe 04 iunie 2017)

          

                Vă prezentăm mai jos subiectele și baremele de la două concursuri desfășurate recent:

               Speranțe râmnicene – Rm. Sărat                    Victor Vâlcovici-Brăila

                                                                                                                                                                                      (23 mai 2017)

o   Pe data de 05 mai 2017 a apărut ediţia 2017 a cărţii de teste pentru admiterea în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi. Cartea are 172 de pagini, costă 20 lei şi poate fi achiziţionată de la secretariatul Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi . (05  mai 2017)

  •  

Calendarul

pentru procedura de selecţie a elevilor ce vor urma cursurile clasei a V-a la

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi

 

Sesiunea iunie 2017

 

 

 

· 07-09 iunie 2017 înscrierea candidatilor

· 10 iunie 2017 (sâmbată) va avea loc proba la matematică si proba la limba și literatura română

· 11 iunie 2017 (duminică) va avea loc proba la limba engleză

· 11 iunie 2017 - publicarea rezultatelor initiale

· 12 iunie 2017 - inregistrarea contestatiilor

· 14 iunie 2017 - publicarea rezultatelor finale

 

 

Numărul de locuri scoase de Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi pentru procedura de selecţie din sesiunea iunie 2017:

·      25 de locuri pentru clasa cu opţionale la informatică şi matematică.

·      25 de locuri pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze.

                                                                                                                                                 (05  mai 2017)

 

o   New. Dacă doriți să consultați  subiectele, rezolvările și rezultatele de la etapa națională a Olimpiadei de Matematică ce s-a desfășurat în perioada 19-22 aprilie 2017 la Timișoara faceți click aici.    (05  mai 2017)

 

o   Dacă doriți să consultați  rezultatele din județul Galați de la etapa județeană a Concursului de Matematică "Adolf Haimovici" ce s-a desfășurat pe data de 18 martie 2017 faceți click aici.  (06 aprilie 2017).

 

o    Dacă doriți să consultați subiectele, baremele și rezultatele de la Concursul de Matematică "Laurențiu Panaitopol" ce s-a desfășurat la Tulcea pe 01 aprilie 2017 faceți click aici.  (01 aprilie 2017).

 

o    Județul Galați: rezultatele finale de la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică și de la etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" (18 martie 2017).

                             Rezultate OJM                       Rezultate Haimovici  

 

Important! Pentru a consulta criteriile de calificare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2017 pentru elevii din județul Galați faceți click aici. (21 martie 2017, ora 19:00).

 

o    Prezentăm mai jos subiectele, rezolvările şi baremele date spre rezolvare elevilor la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică din 18 martie 2017:

 

Subiecte

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecte

Toate clasele

click

aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecte, rezolvări & bareme

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate clasele

click

aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate iniţiale

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamovici

Subiecte & bareme

click

aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate

Click

aici

 

 

 

(18 martie 2017, ora 15:25, rezultatele inițiale la ora 19:00)

                 

             Contestaţiile se pot depune în cursul zilei de luni, 20 martie 2017, la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 29  din Galaţi între orele 09:00 şi 15:00.

                   Pentru fiecare problemă contestată se va depune câte o cerere. Cererile tip pentru contestaţii se pot procura de la secretariatul şcolii.

                   Punctajul va fi modificat numai dacă, după reevaluare, punctajul diferă prin cel puţin 1 punct între nota acordată iniţial şi nota obţinută după contestaţie, cu excepţia situaţiei în care elevul a obţinut iniţial 6,5 puncte şi la reevaluare a obţinut 7 puncte, caz în care punctajul final este 7 puncte la acel subiect.

                   Precizăm că în urma reevaluării, punctajul final poate fi mai mic, egal sau mai mare decât punctajul iniţial.

(18 martie 2017, ora 19:30)

 

o   Anunţ valabil pentru elevii din judeţul Galaţi: pentru a consulta repartizarea elevilor în sălile de concurs pentru etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică (OJM) din data de 18 martie 2017 faceţi click aici, iar pentru Concursul de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" din data de 18 martie 2017 faceţi click aici. (17 martie 2017, ora 19:00)

 

o   Subiectele de la simulare:

Clasa a 12-a:  Mate-info        Știinte ale naturii

Clasa a 11-a:  Mate-info        Știinte ale naturii

Clasa a 8-a:    Subiect

o   Baremele de la simulare:

Clasa a 12-a:  Mate-info        Știinte ale naturii

Clasa a 11-a:  Mate-info        Știinte ale naturii

Clasa a 8-a:    Barem   (17 martie 2017, ora 19:00)

 

      Etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică (OJM) şi a Concursului de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici"  va avea loc pe data de 18 martie 2017 la Şcoala Gimnazială nr. 29 "Sfânta Ana" din Galaţi  de la ora 10:00, dar elevii se vor prezenta la concurs cel târziu la ora 09:30 cu carnetul de note şi / sau cu cartea de identitate. Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor avea la dispoziție 2 și 30 minute pentru citirea și rezolvarea problemelor, iar elevii din clasele VII-XII vor avea la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea problemelor.

            Important! Pentru a consulta criteriile de calificare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică 2017 pentru elevii din județul Galați faceți click aici. (14 martie 2017)

 

o   Dacă doriți să consultați rezutatele finale de la etapa locală a Olimpiadei de Matematică în municipiul Galați faceți click aici. (21 februarie 2017, ora 17:05)

 

o    Prezentăm mai jos subiectele, rezolvările şi baremele date spre rezolvare elevilor la etapa locală în municipiul Galați a Olimpiadei de Matematică din 19 februarie 2017:

 

Subiecte

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvări & bareme

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate clasele

click

aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate iniţiale

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

Rezultate finale

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

      (19 februarie 2017, subiecte & bareme la ora 13:10, rezultatele la ora 19:05, iar rezultatele finale pe 21 februarie 2017, ora 17:05)

 

o    Rezultatele iniţiale se vor afişa pe acest site astăzi, 19 februarie 2017, după ora 19:00. 

                   Contestaţiile se pot depune în cursul zilei de luni, 20 februarie 2017, la secretariatul Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galaţi între orele 09:00 şi 15:00.

                   Pentru fiecare problemă contestată se va depune câte o cerere. Cererile tip pentru contestaţii se pot procura de la secretariatul şcolii.

                   Punctajul va fi modificat numai dacă, după reevaluare, punctajul diferă prin cel puţin 1 punct între nota acordată iniţial şi nota obţinută după contestaţie, cu excepţia situaţiei în care elevul a obţinut iniţial 6,5 puncte şi la reevaluare a obţinut 7 puncte, caz în care punctajul final este 7 puncte la acel subiect.

                   Precizăm că în urma reevaluării, punctajul final poate fi mai mic, egal sau mai mare decât punctajul iniţial.        (19 februarie 2017)

 

o   Pentru a consulta criteriile de calificare la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică 2016 pentru elevii din municipiul Galați faceți click aici. (18 februarie 2017)

 

o   Etapa locală a Olimpiadei de Matematică în municipiul Galaţi va avea loc pe data de 19 februarie 2017 la Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" din Galaţi (str. Domnească, nr. 169, fost LIIA, punct de reper Parktiker) de la ora 09:00, dar elevii se vor prezenta la concurs la ora 08:30 cu carnetul de note sau cu cartea de identitate. Omisiunile, eventualele greşeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori în dimineaţa concursului. (17 februarie 2017)

 

o   Dacă doriți să consultați repartizarea elevilor în sălile de concurs la etapa locală din municipiul Galaţi a Olimpiadei de Matematică din 19 februarie 2017 faceți click aici.  (16 februarie 2017)

                          

o    Olimpiada de Matematică 2017:

-       Adresa ISJ Galați privind etapa locală a OM

-       Repartizarea locurilor pe școli la etapa locală a OM în municipiul Galați

-       Graficul olimpiadei de matematică 2017

-       Programa etapei locale a OM în județul Galați, clasele 5-8

-       Programa etapei locale a OM în județul Galați, clasele 9-12

-       Regulamentul olimpiadelor școlare

-       Regulamentul specific olimpiadei de matematică

-       Programa OM pentru etapa județeană și națională, clasele 5-8

-       Programa OM pentru etapa județeană și națională, clasele 9-12

-       Repartizarea locurilor pe județe la etapa națională a OM, clasele 5 și 6

-       Repartizarea locurilor pe județe la etapa națională a OM, clasele 7-12

-       Ordin privind excursiile (pentru concursurile de matematică din alte localități)

                                                                             (29 ianuarie 2017)

 

o   Pentru a consulta orarul CNVA valabil de la reluarea cursurilor în luna ianuarie 2017 faceți click aici. (07 ianuarie 2017, ora 19:15)

 

o   Având în vedere adresa primită de la ISJ Galați pe data de 22 ianuarie 2017, ora 13:02, la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați nu se vor face cursuri pe data de 23 ianuarie 2017 (zi liberă). (22 ianuarie 2017, ora 13:40)

 

o   Dacă doriți să consultați rezultatele finale  de la Concursul de Fizică ”Mircea Amarine” din data de 21 ianuarie 2017 faceți click aici.  (21 ianuarie 2017, ora 20:45)

 

o   Dacă doriți să consultați rezultatele inițiale  de la Concursul de Fizică ”Mircea Amarine” din data de 21 ianuarie 2017 faceți click aici.  Contestațiile de depun timp de 60 minute de la ora afișării.  (21 ianuarie 2017, ora 18:30)

 

o   Mâine, miercuri, 11 ianuarie 2017, încep cursurile la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați. (10 ianuarie 2017, ora 14:50)

 

o   În urma videoconferinței de astăzi, 07 ianuarie 2017, ora 17:00, s-a decis prin ordin al Prefectului că luni, 09 ianuarie 2017 și marți, 10 ianuarie 2017 cursurile sunt suspendate în județul Galați. (07 ianuarie 2017, ora 19:15)

 

o   Pentru a consulta orarul CNVA valabil pentru data de 09 ianuarie 2017 faceți click aici. (06 ianuarie 2017, ora 10:00)

 

o   Pentru a consulta rezultatele finale de la Revistei de Matematică din Ialomița din data de 17 decembrie 2016 faceți  click aici.  (22 decembrie 2016)

 

o   Dacă doriți să consultați subiectele și baremele de la Concursul Revistei de Matematică din Ialomița din data de 17 decembrie 2016 faceți click aici. (20 decembrie 2016)

 

o   Dacă doriți să consultați rezultatele, subiectele și baremele de la Concursul Interjudețean de Matematică ”Euclid” de la Focșani din data de 19 noiembrie 2016 faceți click aici. (20 decembrie 2016)

 

o   Elevii din clasele de gimnaziu de la CNVA vor participa sâmbătă, 17 decembrie 2016, la Concursul de Matematică al Revistei de Matematică din Ialomița. Proba de concurs se va desfășura în incinta Colegiului Național ”Vasile Alecsandri” din Galați între orele 09:00-11:00.            (12 decembrie 2016)

 

Concursul de Matematică „Cristian S. Calude”

ediţia a XVII-a

05 noiembrie 2016, clasele VII-XII

 

o   Rezultate FINALE:

         

 

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clase 11

Clasa 12

Ora afişării în şcoală

20:40

19:55

19:55

19:55

19:55

19:55

 

o   Rezultate înainte de contestaţii:

         

 

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clase 11

Clasa 12

Ora afişării în şcoală

19:00

17:35

17:45

17:50

16:50

17:20

 

·      După afișarea rezultatelor inițiale la o clasă contestațiile se depun timp de 30 minute la secretariatul CNVA.

 

·      Pentru contestaţii avem cereri tip pe care le puteți lua de la secretariat.

 

·      Pentru fiecare problemă contestată se depune o cerere tip.

 

·      Contestaţia este acceptată dacă este o diferenţă mai mare sau egală cu un punct între punctajul iniţial şi cel de la contestaţie (în plus sau în minus). Pentru elevii care contestă o problemă evaluată cu 6,5 puncte punctajul final este cel acordat la contestaţie.

 

·      Contestațiile se rezolvă în săli clasă situate la etajul 1, astfel:

 

                  Clasa a VII-a:  sala 7

                  Clasa a VIII-a: sala 8

                  Clasa a IX-a:  sala 9

                  Clasa a X-a: sala 10

                  Clasa a XI-a:  sala 11

                  Clasa a XII-a: sala 12

(05 noiembrie 2016, incepand cu 16:50 )

 

              Prezentăm mai jos subiectele date spre rezolvare elevilor la concurs, rezolvările şi baremele:

 

Subiecte

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvări

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

Bareme

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             (05 noiembrie 2016, ora 12:35)

 

o    Repartizarea în sălile de concurs a elevilor ce participă la Concursul Interjudeţean de Matematică "Cristian S. Calude", clasele VII - XII:

                               - repartizarea în sălile de concurs pe săli de concurs

                               - repartizarea în sălile de concurs pe nivele (clase)

        Omisiunile, eventualele greşeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori în dimineaţa concursului.    

 

              Elevii participanți la concurs de la școala SPECTRUM din Constanța să se prezinte pe data de 05 noiembrie 2016 la secretariatul Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați, înainte de concurs, pentru a fi repartizați în salile de concurs. Alți elevi care sunt în aceeași situație, adică nu găsesc în listele de concurs, trebuie să proceze la fel, adică să se prezinte pe data de 05 noiembrie 2016 la secretariatul Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” din Galați, înainte de concurs, pentru a fi repartizați în salile de concurs.  

                                                                                                                                

        Elevii care vor participa la Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”  din 05 noiembrie 2016 se vor legitima cu carnetul de elev şi/sau cartea de identitate. Accesul în sălile de concurs se va face în intervalul de timp  09:25 – 09:50. Proba de concurs va începe la ora 10:00 şi se va încheia la ora 12:30 (2 ore şi 30 minute timp efectiv de lucru). Programul concursului este următorul:

 

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016 între orele 10:00-12:30 va avea loc proba individuală

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, începând cu ora 16:30 se vor afişa rezultatele iniţiale (pe măsură ce se termină evaluarea, rezultatele se afişează la avizierul şcolii). La fiecare clasă se primesc contestaţii timp de 30 minute de la ora afişării rezultatelor iniţiale.

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, începând cu ora 17:00 se vor rezolva contestaţiile

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, de la ora 19:00 va avea loc festivitatea de premiere în amfiteatrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 41.

                                                                                                                                             (afişat pe 04 noiembrie 2016, ora 14:00)

 

 Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” se adresează elevilor din clasele 4-12 (9 nivele). Bugetul de premiere al concursului este de 900 lei pe nivel (clasă), adică cel puţin 8100 lei pentru tot concursul. Dacă clasamentul ne va permite se va acorda la fiecare nivel (clasă) 7 premii, astfel: un premiu I în valoare de 200 lei, două premii II în valoare de 150 lei fiecare, două premii III în valoare de 100 lei fiecare, două premii SSMR în valoare de 100 lei fiecare (premiile SSMR se acordă numai elevilor care sunt înmatriculaţi în anul şcolar 2016-2017 la o şcoala din judeţul Galaţi). 

         Aceste premii pot fi acordate datorită firmelor care au sponsorizat concursul de matematică:

 

 

SC BRATESLEG GROUP SRL

 

SC ROJEVAS SRL

 

SC IRICAD SRL

 

SC EXICON SRL

 

SC AGRESS BEAUTY CLINIQUE SRL

 

SSMR- Filiala Galaţi

 

                                                                                                 (03 noiembrie 2016)

 

                                

 29 octombrie 2016 (clasele IV-VI)

 

 Rezultatele:  clasa a 4-a   clasa a 5-a   clasa a 6-a  (PDF)

                        clasa a 4-a   clasa a 5-a   clasa a 6-a  (Excel)

 

 

 (29 octombrie 2015, ora 20:40)

 

Subiectele răspunsurile la clasa a IV-a

 

Subiect de tip 4A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 4A

Subiect de tip 4B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 4B  (29 octombrie 2015, ora 10:10)

 

Subiectele răspunsurile la clasa a V-a

 

Subiect de tip 5A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 5A

Subiect de tip 5B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 5B 

 

Subiectele răspunsurile la clasa a VI-a

 

Subiect de tip 6A         Răspunsuri pentru subiectul de tip 6A

Subiect de tip 6B         Răspunsuri pentru subiectul de tip 6B  (29 octombrie 2015, ora 13:20)

 

o    Repartizarea în sălile de concurs a elevilor ce participă la Concursul Interjudeţean de Matematică "Cristian S. Calude", clasele 4, 5 şi 6:

                               - repartizarea în sălile de concurs la ciclul primar (clasa a IV-a)                                                  

                               - repartizarea în sălile de concurs la clasa a V-a

                               - repartizarea în sălile de concurs la clasa a VI-a

 

     Omisiunile, eventualele greşeli sau orice altă problemă cu elevii care se participă la concurs va fi rezolvată de organizatori în dimineaţa concursului.

 

     Programul concursului pentru data de 29 octombrie 2016 este următorul:

                - între orele 09:00 - 10:10 va avea loc proba pentru elevii din ciclul primar (clasa a IV-a)

                - între orele 11:00 - 13:10 va avea loc proba pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a

     Elevii se vor prezenta la concurs cu 30-45 minute înainte de începerea probei având asupra lor carnetul de elev. (28 octombrie 2015, ora 17:35)

 

 

 

Programul

Concursului de Matematică „Cristian S. Calude”

ediţia a XVII-a

29 octombrie 2016 (clasele IV-VI) şi 05 noiembrie 2016 (clasele VII-XII)

 

Secţiunea pentru ciclul primar

 

-       16 octombrie 2016 - 26 octombrie 2016 înscrierea candidaţilor

-       Sâmbătă, 29 octombrie 2016, între orele  09:00-10:10 se va desfăşura proba  de concurs

-       Sâmbătă, 29 octombrie 2016, de la ora 18:30 va avea loc festivitatea de premiere

 

Secţiunea pentru clasele a V-a şi a VI-a

 

-       16 octombrie 2016 - 26 octombrie 2016 înscrierea candidaţilor

-       Sâmbătă, 29 octombrie 2016, între orele  11:00-13:10 se va desfăşura proba  de concurs

-       Sâmbătă, 29 octombrie 2016, de la ora 18:30 va avea loc festivitatea de premiere

 

 

 

Secţiunea pentru clasele VII-XII

 

-       Vineri, 04 noiembrie 2016, sosirea delegaţiilor

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, între orele 10:00-12:30 va avea loc proba individuală

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, de la ora 17:00 se vor rezolva contestaţiile

-       Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, de la ora 19:00 va avea loc festivitatea de premiere

 

-       Vineri, 31 martie 2017  va avea loc proba pe echipe

 

 

 

Secţiunea pentru profesori

 

o   Sâmbătă, 05 noiembrie 2016, va avea loc o sesiune de comunicări ştiinţifice

                                                                            (02 octombrie 2016)

 

 

 

Modalitatea de înscriere la Concursul Interjudeţean de Matematică “Cristian S. Calude”

 

 

Secţiunea pentru elevii din ciclul primar (clasa a 4-a)

                                          din 29.10.2016

 

Perioada de înscriere la concurs este: 16-26 octombrie 2016

 

o   Elevii se pot înscrie individual la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi (CNVA) sau se scanează formularul de înscriere individual şi se trimite prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com

 

o   Unităţile de învăţământ pot trimite la secretariatul CNVA sau la adresa de e-mail concurs.calude@gmail.com tabele cu elevii pe care doresc sa-i înscrie la concurs (formularul de înscriere în grup) .

 

Secţiunea pentru elevii din clasele a 5-a şi a 6-a

                                          din 29.10.2016

 

         Perioada de înscriere la concurs este: 16-26 octombrie 2016

 

         Elevii din judeţul Galaţi pot fi înscrişi numai de unitatea de învăţământ la care studiază folosind formularul de înscriere în grup, iar aceasta trebuie să se încadreze în numărul de locuri alocat (vezi aici).

 

        Pentru elevii din alte judeţe numărul de locuri nu este limitat şi se pot înscrie

-        individual - la secretariatul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi sau se scanează formularul de înscriere individual şi se trimite prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com

-        în grup - unităţile de învăţământ pot trimite tabele cu elevii pe care doresc sa-i înscrie la concurs (formularul de înscriere în grup) la adresa de e-mail la  concurs.calude@gmail.com

 

Secţiunea pentru elevii din clasele 7-12

                                          din 05.11.2016

 

         Unităţile de învăţământ care au primit invitaţie pot înscrie elevii conform precizărilor din invitaţie.

 

         Elevii cu rezultate foarte bune la etapa judeţeană sau etapa naţională a Olimpiadei de Matematică 2016 se pot înscrie la concurs prin e-mail la adresa concurs.calude@gmail.com precizând numele şi prenumele elevului, clasa, unitatea de învăţământ unde studiază, numele profesorului de la clasă, telefonul părintelui (elevului) şi rezultatul obţinut la Olimpiada de Matematică 2015.  

 

o   La secţiunea pentru ciclul primar se poate înscrie orice elev care doreşte să participe la Concursul de Matematică „Cristian S. Calude”.

o   La secţiunea pentru elevii din clasele a 5-a şi a 6-a a Concursului de Matematică „Cristian S. Calude” participarea este limitată pentru elevii din judeţul Galaţi. Pentru a consulta numărul de alocat pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţul Galaţi faceţi click aici. Pentru elevii care studiază în alte judeţe participarea nu este limitată.

o   La secţiunea pentru elevii din clasele 7-12 Concursului de Matematică „Cristian S. Calude” participarea se face pe bază de invitaţie. Prin excepţie, elevii cu rezultate foarte bune la etapa judeţeană sau la etapa naţională a Olimpiadei de Matematică din 2016 se pot înscrie la concurs chiar dacă şcoala unde învaţă nu a fost invitată la concurs.  (02 octombrie 2016)

 

o   Pentru a consulta planul de dezvoltare instituțională (PDI) din CNVA faceți click aici. (26 septembrie 2016)

 

o   Pentru a consulta documentele de la ISJ Galați privind anul școlar 2016-2017  faceți click aici. (19 septembrie 2016)

 

o   Orarul la CNVA în anul școlar 2016-2017(corectat, valabil din 20 septembrie 2016): faceți click aici. (19 septembrie 2016)

 

o   Orarul la CNVA în anul școlar 2016-2017: faceți click aici. (18 septembrie 2016)

 

o   Pentru a consulta repartiţia elevilor în clasa a 9-a (cod 135, clasele a 9-a B, D şi E) la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi faceţi click aici. Precizăm că elevii care se încadrează la cazuri speciale vor fi repartizaţi mai târziu, cu aprobarea Consiliului de Administraţie a Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi. (04 august 2016)

 

o   Pentru a consulta rezultatele finale de la selecţia elevilor ce vor studia în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi (CNVA) în anul şcolar 2016-2017, desfăşurată pe 18 iunie 2016, faceţi click aici, iar pentru a consulta componenţa claselor 5A şi 5B din anul şcolar 2016-2017 de la CNVA faceţi click aici.  (23 iunie 2016, ora 15:30)

 

o   Pentru a consulta rezultatele de la contestaţii de la selecţia elevilor ce vor studia în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi în anul şcolar 2016-2017, desfăşurată pe 18 iunie 2016, faceţi click aici. (22 iunie 2016, ora 17:15)

 

o   Pentru a consulta rezultatele inţiale de la selecţia elevilor ce vor studia în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi în anul şcolar 2016-2017, desfăşurată pe 18 iunie 2016, faceţi click aici.

 

Eventualele contestaţii se depun marţi, 21 iunie 2016, între orele 08:00 – 12:00, la secretariatul colegiului. Repartizarea pe clase se va realiza după soluţionarea contestaţiilor. (19 iunie 2016, ora 15:22)

 

o   Subiectele şi baremul de la selecţia elevilor ce vor studia în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi în anul şcolar 2016-2017, desfăşurată pe 18 iunie 2016:

 

Limba şi literatura română:  variantele 1-2-3 şi baremul de la varianta 2

 

Matematică:   varianta 1        Subiect & soluţii (varianta 2)       varianta 3   

 

Limba engleză:   varianta 3 (subiect de concurs).

 

         Atât la limba română, cât şi la matematică, în urma tragerii la sorţi, varianta 2 a fost subiect de examinare a elevilor.           (18 iunie 2016, ora 11:20 şi completată pe 19 iunie 2016)

 

o     Pe data de 08 iunie 2016 va apărea ediţia a II-a a cărţii de teste din acest an pentru admiterea în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi, o ediţie revizuită şi adăugită. Cartea va avea 311 de pagini (prima ediţie are 183 de pagini), au fost corectate unele greşeli din testele de matematică şi, în plus, faţă de prima ediţie conţine rezolvarea celor 20 de teste de matematică propuse ca modele de subiecte pentru selecţia elevilor din 2016. Cartea de teste, ediţia a II-a, costă 20 lei şi după 09 iunie 2016 va putea fi achiziţionată de la secretariatul Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi începând cu data de 08 iunie 2016, după ora 14:00 (după sosirea curierului) .  (03 iunie 2016 şi completată pe 08 iunie 2016 )

 

o    Dacă doriţi să consultaţi subiectele şi rezultatele (clasele 7-12) de la Concursul Naţional „NN Mihăileanu” ce s-a desfăşurat la Constanţa pe 28 mai 2016 faceţi click aici, iar numai pentru consultarea rezultatelor de la clasele 7-11 faceţi aici. (28 & 29 mai 2016).

 

o   În perioada 27-29 mai 2016 va avea loc la Constanţa Concursul Naţional de Matematică „NN Mihăleanu”. Pentru a consulta lista cu elevii de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” care vor participa la acest concurs faceţi click aici. (26 mai 2016).

 

o   Pentru a consulta transmisia live-text de la ultima ediţie a Concursului Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” – proba pe echipe ce s-a desfăşurat pe  20 mai 2016 la Galaţi faceţi click aici. (20 mai 2016).

 

o    Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), Filiala Galaţi şi catedra de matematică a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi organizează cea de-a 17-a ediţie a Concursului de Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”- proba pe echipe, destinat elevilor din clasele V-XI pe data de 20 mai  2016 la sediul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 41.

Echipele pentru gimnaziu sunt formate din patru elevi (nivelul I - doi elevi din clasa a V-a şi doi elevi din clasa a VI-a şi nivelul II doi elevi din clasa a VII-a şi doi elevi din clasa a VIII-a) şi echipele pentru liceu (elevi din clasele IX-XI) sunt formate din patru elevi (cel puţin un elev din clasa a IX-a, cel puţin un elev din clasa a X-a şi cel puţin un elev din clasa a XI-a).

                   Concursul de Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” este aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale în Calendarul Activităţilor Extraşcolare 2016 – regionale şi interjudeţene (vezi nr. crt. 864) .

                   Programul concursului este următorul:

·      Sosirea participanţilor: 20 mai  2016 ora 14:00

·      Proba pe echipe: vineri, 20 mai  2016, între orele 14:30 – 17:00

·      Festivitatea de premiere: vineri, 20 mai  2016, ora 17:30.

 

v Recomandăm ca fiecare şcoală să înscrie cel mult o echipă la fiecare nivel (V-VI, VII-VIII şi IX-XI)

v Cheltuielile pentru deplasarea elevilor şi profesorilor vor fi suportate de către fiecare lot.

 

Regulamentul concursului, fișa de inscriere şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul  www.mategl.com  sau la adresa de mail  concurs.calude@gmail.com .

 

         Transmisiunile live-text de la ultimele ediţii ale Concursului Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” – proba pe echipe: 2009   2010   2011  2012   2013   2015 (08 mai 2016).

 

o    Echipele care se vor clasa pe locurile 1, 2 şi 3 la proba pe echipe a Concursului Interjudeţean „Cristian S. Calude” din 20 mai 2016 vor fi premiate astfel:

                                        Locul I             350 lei/echipă

                                        Locul al II-lea   - 250 lei/echipă

                                        Locul al III-lea  - 200 lei/echipă

         Pe lângă sumele de mai sus se vor acorda ca premii şi cărţi de matematică + diplome. Bugetul de premiere al concursului este de 2800 lei, din care 2400 lei se vor plăti cash şi aproximativ 400 lei este costul cărţilor ce se vor acorda ca premii. (12 mai 2016).

 

o   Sâmbătă, 14 mai 2016, a avut loc la Brăila Concursul Interjudeţean de Matematică „Victor Vâlcovici”, concurs adresat elevilor din clasele 5-10. Dacă doriţi să consultaţi subiectele, soluţiile şi rezultatele de la acest concurs faceţi click aici. (14 mai 2016, ora 17:50).

 

o   Sâmbătă, 14 mai 2016, va avea loc la Brăila Concursul Interjudeţean de Matematică „Victor Vâlcovici”, concurs adresat elevilor din clasele 5-10. Proba de concurs se va începe la ora 09:30 şi elevii vor avea la dispoziţie 3 ore pentru rezolvarea problemelor. Dacă doriţi să consultaţi lista cu elevii de Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” care vor participa la acest concurs faceţi click aici. (13 mai 2016).

 

 

 

o   Pe data de 12 mai 2016 va apărea ediţia 2016 a cărţii de teste pentru admiterea în clasa a 5-a la Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi. Cartea are 183 de pagini, costă 16 lei şi poate fi achiziţionată de la secretariatul Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" din Galaţi (tipografia trimite cărţile cu curierul rapid NEMO EXPRESS, deci cartea va putea fi achiziţionată după sosirea curierului, adică pe data de 12 mai 2016, după ora 14:00) (12  mai 2016)

 

o    Dacă doriţi să consultaţi subiectele, soluţiile şi rezultatele de la Concursul Interjudeţean de Matematică “Speranţe Râmnicene” faceţi click aici. (11 mai 2016).

 

o       Subiectele și soluțiile de la ONM 2016:

Subiecte

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12

Subiecte & soluţii baraj

Juniori

Seniori

 

 

 

 

 

 

Rezolvări & bareme

Clasa 5

Clasa 6

Clasa 7

Clasa 8

Clasa 9

Clasa 10

Clasa 11

Clasa 12