Materia  pentru

Concursul  de Matematică „Cristian S. Calude” , ediţia a XIX-a

 Galaţi, 20  octombrie 2018

 

 

Materia propusă pentru concurs este în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru clasele I-IV

 

    Descărcă programele şcolare pentru clasele a I şi II

    Descărcă programa şcolară pentru clasa a III-a

    Descărcă programa şcolară pentru clasa a IV-a

 

 

Clasa a IV-a

ü Materia studiată în clasele  I – III.

ü Materia clasei a IV-a până la „Împărţirea prin cuprindere:, ………………” (inclusiv)