Materia  pentru

Concursul  de Matematică „Cristian S. Calude” , ediţia a XIX-a

 Galaţi, 20 octombrie 2018

 

 

Materia propusă pentru concurs este în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru clasele a V-a şi a VI-a

 

     Descărcă programele şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a

Descarcă programa olimpiadei de matematică (clasele V-VIII)

 

 

 

Clasa a V-a

ü Materia studiată în clasele  I – IV.

ü  Materia clasei a V-a până la Ridicarea la putere …” (exclusiv).

ü Metoda figurativă, metoda reducerii la unitate, metoda comparaţiei, metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze, probleme de mişcare, probleme de perspicacitate, principiul cutiei

 

 

Clasa a VI-a

 

ü Programa olimpiadei de matematică  pentru clasa a V-a.

ü Materia studiată în clasele  I – V

ü Materia clasei a VI-a: „Mulţimea numerelor naturale” (tot, vezi programa clasei a VI-a)

ü Materia clasei a V-a pentru olimpiada de matematică.