Materia pentru

Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude

ediţia a XX-a

Galaţi, 02 noiembrie 2019

 

Materia propusă pentru concurs este in conformitate cu programele şcolare după care au studiat elevii şi după programele şcolare in vigoare, iar temele suplimentare sunt extrase din programa olimpiadei de matematică pentru clasele V-XII.

 

 

 

Clasa a VII-a

Descărcă programa școlară pentru clasele V-VIII (programa nouă)

Programa de matematică a olimpiadei

Materia studiată in clasele a V-a şi a VI-a.

Algebră:

Mulţimea numerelor pana la Raționalizarea numitorilor de forma - a radical din b -(inclusiv)

 

Geometrie:

Patrulatere pana la Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat; proprietăți (inclusiv)

 

 

Clasa a VIII-a

 

Descarcă programa şcolară pentru clasele a V- VIII-a (programa veche)

Programa de matematică a olimpiadei

Materia studiată in clasa a V-a, a VI-a şi a VII-a.

Algebră:

Numere reale (tot)

Geometrie:

Unghiul a două drepte n spaţiu (inclusiv).

 

 

 

Teme suplimentare:

 

Partea ntreagă şi partea fracţionară a unui număr real.

Calcul algebric (formule cunoscute care nu sunt n programa şcolară).

Inegalităţi sume. Probleme de maxim şi minim.

Folosirea corectă de către elevi, n redactarea soluţiei, a unor teoreme (fără demonstraţie): teorema lui Steiner, teorema lui Ptolemeu, teorema lui Fermat, principiul inducţiei matematice etc. conduce la acordarea punctajului maxim prevăzut n baremele de corectare.