Materia pentru

Concursul Interjudeţean de Matematică Cristian S. Calude

ediţia a XX-a

Galaţi, 02 noiembrie 2019

 

Materia propusă pentru concurs este in conformitate cu programele şcolare n vigoare pentru clasa a IX-a (trunchi comun şi curriculum diferenţiat) şi OM 4598 / 31.08.2004 pentru clasa a X-a (programa TC+CD-4 ore), iar temele suplimentare sunt extrase din programa olimpiadei de matematică pentru clasele V-XII.

 

Descarcă programele şcolare pentru clasele a VII-a şi a VIII-a

Descarcă programa şcolară pentru clasa a IX-a

Descarcă programa şcolară pentru clasa a X-a

Programa de matematica a olimpiadei pentru clasele IX-XII

Programa de matematica a olimpiadei pentru clasele V-VIII

 

Clasa a IX-a

 

Materia studiată in clasele a VII-a şi a VIII-a (fără geometria n spaţiu).

Din capitolul Mulţimi şi elemente de logică pană la inducția matematică (inclusiv)

 

Teme suplimentare:

Materia pentru clasele a VII a şi a VIII-a din programa olimpiadei de matematică (fără geometria n spaţiu).

 

 

Clasa a X-a

 

Materia studiată in clasa a IX-a

Puteri şi radicali (inclusiv ecuaţii şi inecuaţii)

 

Teme suplimentare:

Mulţimi . Funcţia caracteristică de mulţime. Principiul includerii şi excluderii

Inegalitatea mediilor. Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovski. Inegalitatea lui Holder. Inegalitatea lui Bernoulli. Inegalitatea lui Cebşev.

Funcţii injective, surjective, bijective.

Teoreme de geometrie clasică . Teorema lui Stewart. Teorema lui Van-Aubel. Teorema lui Steiner. Dreapta lui Euler. Drepte de tip Simson, etc.

Puncte şi linii importante

Teoreme de concurenţă şi coliniaritate

Relaţii metrice