Programa

         Concursului Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude”

                 ediţia a XX-a

 

Secţiunea pentru ciclul primar (clasa a IV-a) (19 octombrie 2019)

      Materia de concurs pentru ciclul primar

 

Secţiunea pentru clasele a V-a şi a VI-a (19 octombrie 2019)

       Materia de concurs pentru clasa a V-a şi a VI-a

 

 

Secţiunea pentru clasele VII-XII (02 noiembrie 2019)

 

Proba individuală (02 noiembrie 2019)

 

Materia de concurs pentru clasele a VII-a şi a VIII-a

Materia de concurs pentru clasele a IX-a şi a X-a

Materia de concurs pentru clasele a XI-a şi a XII-a

 

Proba pe echipe se va desfășura in luna 04 aprilie 2020

     Materia de concurs pentru clasele a VII-a şi a VIII-a

             La fiecare rundă subiectul de concurs este format din trei probleme astfel: două probleme vor fi formulate din materia pentru clasa a VII-a şi o problemă din materia pentru clasa a VIII-a.

       Materia de concurs pentru clasele IX-XII

             La fiecare rundă subiectul de concurs este format din 4 probleme astfel: o problemă din materia pentru clasa a IX-a, o problemă din materia  pentru clasa a X-a, o problemă din materia pentru clasa a XI-a şi o problemă din materia pentru clasa a XII-a.